5 de Octubre 2021
Per un futur sense inversions ASG

Segurament molts de vostès han sentit a parlar de la gestió de les inversions financeres amb criteris ASG (ESG en anglès). L’acrònim fa referència als termes ambiental (environment), social i govern corporatiu (governance), i inclou conceptes com inversió sostenible, inversió socialment responsable o inversió d’impacte.

Des de fa temps es parla de la integració d’aquests criteris a l’hora de gestionar les nostres inversions financeres. És a dir, no només es tenen en compte els aspectes purament econòmics d’una companyia a l’hora d’invertir-hi, sinó que també se n’analitzen altres factors com ara l’impacte ambiental que genera, les millores que aporta a la societat o si està gestionada de manera transparent pel seu consell d’administració.

Semblaria lògic pensar que tothom hauria d’estar d’acord a aplicar aquests criteris. La realitat avui dia és que encara estem lluny d’arribar a una situació ideal. Podem dir que Europa lidera actualment aquesta «onada verda», seguida bastant de lluny pels Estats Units i, encara més lluny segurament, per la resta del món.

Les inversions financeres amb criteris ASG no només tenen en compte els aspectes econòmics d’una companyia a l’hora d’invertir-hi. També se n’analitzen factors com l’impacte ambiental que genera, les millores que aporta a la societat o si està gestionada de manera transparent pel seu consell d’administració

Els avenços en l’àmbit de les inversions segons criteris ASG han arribat per diversos motius. D’una banda, és creixent la consciència social sobre aquest tema, especialment pel que fa als aspectes ambientals, amb el ja conegut problema del canvi climàtic i l’escalfament global. D’altra banda, els governs i les autoritats mundials advoquen pel paper del sistema financer per ajudar cada vegada més a millorar diferents aspectes de la societat, més enllà de les pures qüestions econòmiques.

Tot plegat forma part d’un canvi més global en el pla social i econòmic. Fa temps que molts experts parlen de «refundar el capitalisme», mirant de corregir les deficiències del sistema. Des de fa dècades, s’havia anat posant cada cop més èmfasi en la maximització dels resultats pensant en els accionistes. Últimament, el focus se centra en el benefici de les empreses per a tots els stakeholders, o parts interessades, com poden ser empleats, proveïdors, clients, etc.

A diferència d’una situació com la pandèmia de la covid, d’altres amenaces o situacions complicades poden requerir més temps i esforços. El canvi climàtic és un fet que avui pràcticament ningú qüestiona −no fa pas tant que algun dirigent mundial de primer ordre ho feia de manera prou vehement−. D’altra banda, en molts llocs veiem com les desigualtats socials i econòmiques han anat creixent fins a generar situacions poc sostenibles a llarg termini.

Diferents estudis de fonts molt diverses conclouen que aplicar criteris ASG a l’hora de gestionar les inversions financeres no suposa un perjudici econòmic respecte d’una gestió tradicional

Per mirar d’ajudar a resoldre aquests grans reptes que tenim al davant tots nosaltres podem utilitzar una eina que potser no seria la primera que ens vindria al cap quan parlem d’aquestes qüestions: les nostres inversions.

Demanant i aplicant criteris ASG a la gestió de les inversions podem assolir un doble objectiu. És evident que tot inversor vol obtenir rendibilitat econòmica, ja sigui amb un perfil de risc baix, preservant el capital davant eventuals pèrdues significatives, o bé assumint un risc més elevat per tractar de maximitzar el capital. Però es pot assolir aquest objectiu a la vegada que es fomenten certs principis que beneficien la col·lectivitat: invertint en empreses que promoguin l’economia circular o redueixin les seves emissions de gasos contaminants, o en aquelles que promouen la igualtat entre els seus treballadors, ja sigui en termes salarials, de gènere o de raça.

Algú es podria preguntar si el fet d’aplicar aquests criteris addicionals pot tenir un impacte negatiu en la rendibilitat de les inversions. Avui dia, diferents estudis de fonts molt diverses conclouen que, en el pitjor dels casos, aplicar criteris ASG a l’hora de gestionar les inversions financeres no suposa un perjudici econòmic respecte d’una gestió tradicional; més aviat al contrari, pot arribar a generar rendibilitats més elevades.

A aquestes altures algú es pot preguntar pel títol de l’article, aparentment contradictori amb el contingut exposat. Res més lluny de la realitat. Només es tracta d’un desig per a un futur proper, on no calgui anar preguntant o decidint si tenim en compte o no aspectes tan fonamentals com la protecció del medi ambient, la defensa de la igualtat social o el bon govern corporatiu quan parlem de les nostres inversions financeres. Esperem que en un futur no es parli d’inversions ASG, perquè ja ho siguin totes.

La Tribuna, "Diari d'Andorra", 30 de setembre de 2021

Sergi Martí
CEO de Crèdit Andorrà Asset Management

ETIQUETAS

ESG