21 de Abril 2017
El futur de la gestió d'actius a Andorra

L’inversor nord-americà Warren Buffett va definir el 2008 els instruments financers derivats com a armes de destrucció massiva per al sistema financer mundial. D’altra banda, a tots ens resulta familiar la croada contra les sicav –organismes d'inversió col·lectiva– que s'ha viscut en diversos països europeus, especialment a Espanya els darrers anys.

Es tracta de dos bons exemples de la desconfiança que pot generar en la societat un mal ús –o un abús– d’algunes de les eines de què disposem per gestionar les nostres inversions. Com en tants altres aspectes de la vida, les coses no solen ser dolentes per se; tot depèn de l’ús que se’n faci.

Ningú no diria que l’assegurança del cotxe que puguem tenir contractada tots nosaltres sigui un producte dolent –de fet és obligatòria–, i en canvi el seu funcionament és molt similar al d’alguns dels instruments financers derivats que s’utilitzen justament per cobrir alguns dels riscos relacionats amb les inversions financeres.

També sorprendria a més d’un saber que aquell raconet que tenim estalviat en un fons d’inversió de renda variable en realitat està invertit a través d’una sicav. Amb pocs euros, som accionistes d’una d’aquestes societats d’inversió col·lectiva, que justament es van crear al seu dia perquè tots plegats ens poguéssim beneficiar de l’economia d’escala que suposa el fet d’unir-se amb altres estalviadors a l’hora d’acudir als mercats financers. I no per això ens estem convertint en evasors fiscals ni res similar.

La plaça financera gaudeix d'una base sòlida en experiència i en coneixements

Tot plegat serveix d’introducció per parlar del futur de la gestió d’actius a Andorra. En un context complex pel que fa al sistema financer a escala mundial, és important fer algunes reflexions sobre les capacitats actuals del país i les potencialitats que es podrien desenvolupar en el  futur.

Com a punt de partida: la plaça financera andorrana gaudeix d’una base sòlida en experiència i en els coneixements necessaris per dur a terme una gestió professional i acurada de les inversions dels clients. Durant anys Andorra ha atret i retingut talent en l’àmbit de la gestió d’actius, cosa que li ha permès crear una petita però competent comunitat financera.

En el pla legislatiu i normatiu, l’actualització de la normativa amb la implantació del cabal comunitari en matèria financera ens permetrà competir en igualtat de condicions amb qualsevol altra entitat mundial dedicada a la gestió d’inversions. Tot i això, actualment ja és possible constituir vehicles d’inversió de dret andorrà perfectament vàlids per operar en els mercats financers arreu del món, amb la qual cosa el marge de maniobra a dia d’avui és prou ampli per oferir un bon servei als clients que ho necessiten.

És clar que un desplegament legislatiu més ampli, que inclogui, per exemple, la definició de noves figures i de vehicles d’inversió, ajudarà a desenvolupar la plaça financera andorrana en un entorn tan competitiu com l’actual, tenint en compte que les entitats del país ja ofereixen productes i serveis a clients d’arreu del món.

En aquest context, Andorra pot trobar el nínxol de mercat on posicionar-se a escala internacional si sap explotar els seus avantatges: la qualitat i competitivitat del servei, i un marc fiscal atractiu respecte d’altres jurisdiccions de l’entorn, entre d’altres.

D’altra banda, tot això serà possible si entre tots plegats som capaços d’adaptar-nos als canvis que estem vivint. El món evoluciona a un ritme molt elevat, i la importància de la tecnologia i la digitalització en els serveis financers és cada vegada més gran.

Andorra pot trobar el nínxol de mercat on posicionar-se si sap explotar els avantatges: la qualitat i competitivitat del servei, i un marc fiscal atractiu respecte d'altres jurisdiccions de l'entorn

El que ja hem viscut en molts altres sectors –per posar un exemple, quan va ser el darrer cop que algú de vostès va comprar un CD de música?–, també està arribant a la gestió d’actius, amb conceptes com els robo-advisors, en què, simplificant-ho molt, podem rebre una proposta de cartera d’inversions construïda per una màquina. L’aposta per la tecnologia no és una opció; és una necessitat per continuar oferint un servei de qualitat als clients, aportar-los un valor afegit diferencial i donar-los solució a les seves necessitats.

Els reptes que tenim sobre la taula amb relació a la gestió d’actius a Andorra són molt nombrosos, tant o més que a la resta del món. Però si som capaços de potenciar al màxim els nostres avantatges i minimitzar les possibles mancances, segur que podrem fer de la plaça financera andorrana un model de referència en qualitat i servei, basat en la confiança, la transparència i la proximitat amb els clients.

La Tribuna, "Diari d'Andorra", 20 de abril de 2017

Descárgate el documento (versión ESP)
Sergi Martí
CEO de Crèdit Andorrà Asset Management

ETIQUETAS

Andorra