9 de Febrero 2023
Conceptes bàsics per invertir en renda fixa

La gran inflació provocada per tots els anys de política monetària expansiva, els colls d’ampolla en els subministraments i la guerra a Ucraïna han fet que els bancs centrals de tot el planeta es posessin en peu de guerra per combatre-la.

I la principal arma que tenen són els tipus d’interès. Així, la Reserva Federal ja ha pujat el seu nivell de referència del 0,25% de només fa un any al 4,75% actual, i el BCE ja ha passat del 0% al 3% que va comunicar el 2 de febrer passat. I això ha tingut un ràpid efecte en els actius de renda fixa.

Hi ha una relació inversa entre els preus dels bons i l’evolució de la rendibilitat. Així, si la rendibilitat puja, els preus dels bons baixen, i a l’inrevés. Es pot veure d’una manera intuïtiva, ja que si l’inversor vol obtenir una rendibilitat més gran, només ho pot aconseguir pagant un preu inferior pel bo.

Aquesta pujada agressiva dels tipus d’interès que comentàvem –mai a la història no s’havia fet tan de pressa–, ha comportat l’augment de la rendibilitat dels bons, amb la consegüent caiguda del preu, i ha provocat que l’any 2022 fos el que ha presentat un pitjor rendiment des de la dècada dels noranta en aquesta tipologia d’actius.

Hi ha una relació inversa entre els preus dels bons i l’evolució de la rendibilitat

Ara, les rendibilitats i els diferencials de crèdit –la prima de rendibilitat que exigim per a inversions més arriscades– s’han ajustat durant l’any 2022, de manera que ens permeten una millor situació de partida per a aquest any: 1) la rendibilitat dels bons assoleix uns nivells no vistos en una dècada i ara resulten més atractius; 2) estem en un moment de desinflació, i 3) els bancs centrals estan més a prop dels seus tipus terminals.

Aquest nou panorama podríem dir de desinflació i desacceleració és un entorn en què la renda fixa ho acostuma a fer bé. I, efectivament, s’ha notat, ja que aquest mes de gener s’ha vist una entrada més important de fluxos de diners a la renda fixa.

Un parell d’exemples: 1) rècord de col·locació en el mercat primari –noves emissions de bons que els emissors treuen al mercat per finançar-se–, que han estat sobresubscrites de mitjana 3,5 vegades, i 2) la gestora de fons BlackRock, que ha dit que els seus fons de crèdit (tant Investment Grade com High Yield) van atreure una quantitat rècord de nou efectiu.

Aquest nou panorama de desinflació i desacceleració és un entorn en què la renda fixa ho acostuma a fer bé

Algú pot pensar que tot això que he explicat li queda lluny. Doncs deixeu-me que tracti d’acostar-ho, perquè podríem dir que la renda fixa és el cor financer de qualsevol país. Si tens un compte corrent, un dipòsit o un pagaré, una lletra, un préstec o una hipoteca, tots instruments de renda fixa, i no cal dir-ho, un bo o un fons de renda fixa, aleshores el que segueix et pot interessar.

Crèdit Andorrà, amb l’objectiu d’acostar al públic en general la terminologia financera centrada en l’àmbit de les inversions, va iniciar al setembre un cicle d’educació financera mitjançant una trilogia de webinars dels quals ja s’han fet els dos primers. Hi explicàvem els conceptes bàsics de la inversió financera i els aspectes que cal considerar per als actius de renda variable. El dijous 16 de febrer tanquem aquest primer cicle explicant com podem obtenir beneficis invertint en renda fixa.

En aquesta sessió coneixerem els tipus de bons que existeixen, com se n’obté el preu i quines són les principals variables que els afecten. Contestarem la gran pregunta: la rendibilitat de la renda fixa és realment fixa? Aprofundirem en els principals riscos: el concepte de duració, el ràting, la subordinació i la prelació en el cobrament. Quins són els diferents estils de gestió i, en definitiva, què cal tenir present a l’hora d’invertir en renda fixa.

Us animem a acompanyar-nos en aquesta sessió que, com podeu veure, és de plena actualitat amb l’objectiu d’entendre millor com funciona la renda fixa i conèixer els riscos i les oportunitats per tal d’estar més ben preparats per obtenir beneficis quan invertim en productes de renda fixa.

Artículo publicado en la edición del 'Diari d'Andorra' de 09/02/2023, en la sección «Educació financera», patrocinada por Crèdit Andorrà

Josep Maria Pon, CIIA
Director de Renta Fija y AMM de Crèdit Andorrà Asset Management

ETIQUETAS

Análisis / CreamosValor / Educación financiera / SomosExpertos